lobloc.net
Lluita ideològica
La lluita ideològica dins de les formacions polítiques a Espanya, com a element afeblidor.