lobloc.net
Lola
Opinió sobre Lola, la novel·la de Maria de la Pau Janer.