lobloc.net
Infeccions
Una cita curiosa de la Carme Riera i un imaginari bàndol contra la independència cubana.