lobloc.net
Cap el cel obert
La meva opinió, molt favorable, sobre la novel·la Cap al cel obert, de la Carme Riera.