lobloc.net
Adéu, Castelló
Una altra botiga emblemàtica de Barcelona que plega, però en aquest cas té més a veure amb què el món que la va fer mítica ha deixat d’existir. Fa molts anys el cap de setmana començava amb una vis…