lobloc.net
Insurgent
El segon film de la tetralogia Divergent baixa sensiblement el nivell respecte de la primera entrega. Divergent posava en escena un escenari distòpic que tenia el seu interès, però aquesta segona p…