lobloc.net
Understanding Comics
Una reflexió formal sobre els còmics com a mitjà d’expressió. Comencem explicant què no és aquest llibre. El ninotaire Scott McCloud reflexiona sobre els còmics com a forma artística, però no parla…