lobloc.net
La dictadura de les novetats
Un tema més vell que l’anar a peu: l’atractiu d’allò què és nou. Els llibreters catalans parlen d’una finestra d’oportunitat d’un mes. Al cap d’un mes, si un llibre no s’ha venut prou, desapareix d…