lobloc.net
Motos
Ni de lluny hi ha a Bern la proporció de motos/habitant que hi ha a Barcelona. Primer, per una simple qüestió geogràfica. L’extensió de l’àrea urbana de Barcelona i de Berna és molt dif…