lobloc.net
Begudes energètiques
Com podeu apreciar, aquí no s’estan de res a l’hora de supervitaminar-se i supermineralitzar-se. Això ho venen a un supermercat, el COOP, què a tot arreu. Un altre dia us parlo d’…