lobloc.net
Duelling banjos
Recordo Deliverance com una pel·lícula no especialment bona, en alguns moments molt dura i en alguns fins i tot repugnant. Però paga la pena per quatre minuts i mig senzillament extraordinaris. Sal…