lobloc.net
Calentures estivals
L’estiu i la calor què l’acompanya es presta especialment per a deixar-se embargar per melodies i lletres què, diguem-ho clarament, són especialment punyents quan retornen al cap del te…