lobloc.net
En mans de Déu
Les declaracions d’un polític republicà afirmant que els embarassos per violacions són per voluntat divina. em fan pensar en dues coses. La primera vinculada a la imprescindible reforma democ…