lobloc.net
Self Help
Self Help (1985) és la primera obra publicada de Lorrie Moore, a només vint-i-sis anys d’edat.