lmt.com.vn
7 Công cụ giúp làm chủ tiếp thị nội dung trong 2015
Tiếp thị nội dung là vấn đề lớn trong năm 2014. Nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu thường xuyên đầu tư thời gian và tiền bạc vào tiếp thị nội dung hơn lúc nào hết. Dưới đây là 7 công cụ giúp làm chủ tiếp thị nội dung trong 2015 này.