ljubici.com
Iz muškog kuta: “Danas je postalo nemoguće živjeti s jednom emancipiranom ženom! Ona voli samu sebe!” » Ljubići online
Wedding photo created by freepic.diller - www.freepik.com Drage žene, možete se zavaravati da je vaš muž sretan pored vas emancipiranih žena, ali samo čeka