ljubici.com
7 glagola koji oblikuju način na koji volimo » Ljubići online
“Voljeti” je vještina koja se kultivira. Ta vještina nije samo stanje entuzijazma. Ona je dinamična i aktivna. Prožeta je namjerom i odgovornošću. Ona je g