ljubici.com
Uz zvuke flaute » Ljubići online
Snažno kucanje o vrata ju je sprečilo da dovrši rečenicu. Uverena da je na tremu stajao poštar, ili trgovački putnik, krenula je da otvori vrata, ne skidaj