ljubavniromani.xyz
Probudi se u mom zagrljaju
U toku cele sedmice je padala kiša. Talasi nabujale reke su se odbijali od obale i razbijali se o kameni most kao da prete da će ga svakog trenutka srušiti. Amanda je stojala na mostu i posmatrala …