livinggreeninhaiti.blog
Seri Sou Vodou: Seremoni
Kesyon: Kouman sa ye lè ou ale nan yon seremoni Vodou? Repons: Mwen panse seremoni vodou yo reyèlman bèl. Pandan yon pati nan anfans mwen, nou te rete tou pre yon manbo, men akoz laperèz, sa te tou…