liveyourmaths.com
Πέντε μετάλλια για το Α.Π.Θ. σε Διεθνή Διαγωνισμό Μαθηματικών!
Διακρίνονται (από αριστερά προς τα δεξιά: Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ, Ρωμανός-Διογένης Μαλικιώσης, Daniel –Βασίλης Tσεπέλε, Δημήτριος Κωνσταντινίδης, Βασίλειος Μακρίδης, Ιωά…