littletreeofstories.com
Inte helt hundra av Caroline Hainer
Efter att en mångårigt förhållande tar slut börjar Caroline söka efter vad kärlek och kärleksrelationer egentligen är. hon ransakar sig själv och analyserar alla sina förhållanden för att förstå va…