litteraturkvalster.wordpress.com
Smokey Nelsons sista dagar av Catherine Mavrikakis
Med Sju dagar kvar att leva som litterär fond till min läsning av Smokey Nelsons sista dagar väcks åter min (och Helenas) fabulösa fascination för döden, för bödeln och det eländiga. Men till skill…