litteraturkvalster.wordpress.com
Det är jag som kom hem till dig
Nina Hemmingsson är främst känd för sina brutala och ironiska, för att inte säga cyniska, serier men kom under föregående år ut med en diktsamling: Det var jag som kom hem till dig. Detta är något …