literaturensvyat.wordpress.com
В СЛЕДВАЩИЯ ВЕК
Преминава действителността в недействителност постепенно. Ще прочетеш буквите, излезли изпод това перо,……