literaturensvyat.wordpress.com
РУБАЯТ – ОМАР ХАЯМ
За да живееш мъдро – закони има много, но два от тях е нужно да се зачитат строго: ти по-добре гладувай, но хвърлен хляб не яж, сам по-добре бъди, но не с глупак, ей богу. …………