literaturensvyat.wordpress.com
ДНИ ВЪРХУ ПРИКЛАДА
автор: ПЕНЬО ПЕНЕВ ************************* Знам, идват бурни времена, тъй както конница в галоп; тръби пожарната война, залегнала в студен окоп. …………………