literaturensvyat.wordpress.com
Хайку – 3
свечерява се на скамейката в зори любовна двойка