literaturensvyat.wordpress.com
Madonna Mia
Момиче лилия, не е за този свят: с кестенови плитки крий ушите, с копнеещи очи иззад сълзите – като през лек дъждец, води с лазурен цвят. …………………&#8230…