literaturensvyat.wordpress.com
Змейова невеста
-Кажи сега, Алех ефенди, що ще ме питаш? – засука мустак Хаджи Генчо и се подсмихна доволно. Чинеше му се, че знае що ще го пита, ама знае ли се дали птичето ще литне, дорде не излети……