literationclub.com
EP 585 Book Review Don't Quit ตอนที่ 1 แรงจูงใจและวินัย - Literation Club
EP 585 Book Review Don’t Quit ตอนที่ 1 แรงจูงใจและวินัย หนังสือที่ให้ข้อคิดการดำเนินชีวิตไปสู่ความสำเร็จที่ดีเล่มหนึ่งครับ วันนี้ผมขอมาเล่าในตอนที่ 1 เป็นเรื่องแรงจูงใจที่จะทำให้เราเริ่มทำอะไร และวินัยที่จะทำให้เราทำสิ่งนั้นได้อย่างต่อเนื่อง ลองฟังกันดูนะครับ Related