lisvisnyk.com.ua
Науково-дослідні полігони Черемського
До наукових полігонів на природно-заповідних територіях належать стаціонарні ділянки спостережень, постійні пробні площі, профілі та трансекти. Вони забезпечують вивчення природного розвитку екосис…