liorlanger.com
אנתרופולוגיה סטייל 2018
פגישת מתוכננת – אקראית בחלקה. מעגל חברים מצומצם, אנשים טובים ואוהבים, שלא התראו ולא ניהלו שיח על רומו ופשוטו של עולם יותר מחודש ימים, אולי יותר… התגלגלה משיח על מציאות ושגרה משעממים משה…