liorlanger.com
ארגז כלים ניהולי
על מנת שנבין יחד את משמעות הנושא חליפה לעסקים – עיצוב אישי ולא מקונפקציה, אני בוחרת לפתוח בהסבר והבהרה למושגים הבסיסיים שמלווים את הדרך עד עיצוב המהות הניהולית (להלן: תפירת החליפה). דמיינו ל…