liorlanger.com
מיומנויות ניהול
כדי להנהיג, לקבוע עמדה, לאתגר שותפי תפקיד, להשפיע, לבזר סמכויות, לשתף בלבטים ניהוליים והחלטות, לנהל שיחות משוב ולהקשיב, להוביל ולייעל תהליכים חדשניים, לאפשר צמיחה והתפתחות מקצועית, לקבוע החלטות, לנ…