linkping.wordpress.com
Cugetările motanului Pandalie – 15 – Întrebare întrebătoare
Mă gândii, doamnelor şi domnilor (clic pe link ca să aflaţi cui mă adresez în mod special), să vă pun o întrebare din care s-ar putea face obiectul unei dezbateri pe un blog cu vad mai bun decât ăs…