linkos.wordpress.com
[Comic] Hổng quan tâm
Này đăng trên Insta và FB rồi, giải trí tí cho vui. Chứ quan tâm hay không thì biết rồi. Muhaha. Vẽ chì và đồ mực Kuretake, không cần trình độ nhiều vẫn ra màu đẹp mê ly. Một ý tưởng cho ai chán, l…