linkos.wordpress.com
Người lớn chán
Con nít thì dễ chán, còn người lớn là dễ phiền muộn. Với sự phức tạp mà người lớn ngấm phải (dù chả muốn) thì muốn dẹp đi những phiền muộn đó thật không dễ chút nào. Để chiến đấu với cái sự buồn ch…