linkos.wordpress.com
Nhút nhát
Đó là những nhận xét của sư phụ về những bài viết khoa học của mình. Đó là khi viết mà sợ có gì sai, đó là khi mày viết mà sợ người khác bắt bẻ. Sư phụ có khác, cái tính nhút nhát này chả biết xuất…