linkos.wordpress.com
Cách làm một quotation hình ảnh (QuotePic) bằng Photoshop
QuotePic là gì? QuotePic thường là những lời hay ý đẹp để trên một tấm ảnh bắt mắt và như vậy việc chia sẻ trên mạng xã hội sẽ dễ dàng và lan tỏa nhanh hơn là chữ đơn thuần, thường QuotePic sẽ là m…