linkos.wordpress.com
Someone like you
Tối qua ngồi nghe lại Someone Like You của Adele, nhưng không phải bản có lyric mà là bản nhạc đệm bằng piano, rồi sau một lúc lục lọi trên youtube cũng tìm ra có một anh chàng chơi lại bản này, nó…