linkos.wordpress.com
Một bài nhạc Pháp
Sans Elle Xa em rồi, tim tôi sầu nhớ. :)