linkos.wordpress.com
Nhớ về cái nắp keng
Mỗi lần đọc blog khoa học máy tính lại học được một vài cái hay, phải công nhận viết blog phải hay ở chỗ người không hiểu gì đến cả người hiểu tường tận vẫn nắm được vấn đề và vẫn học hỏi được một …