linkos.wordpress.com
Thế cậu có thích con nít không?
Cái này tôi nhớ từ trong “You’re the apple of my eyes”. Nhân vật nam chính và cái cô mà hắn ta thích đi chung với cả lớp đi làm ngoại khóa, trong đó có việc chăm sóc trẻ em, trong…