linkos.wordpress.com
Lại xem phim
Lại coi phim. Lại thấy nhảm nhưng vẫn coi, nhảm ở mình và nhảm ở phim. 1. Hồi nhỏ khoái làm nhân vật chính hiên ngang quang minh chính đại, cưới công chúa hoặc làm thiên hạ vô địch; giờ chỉ muốn đó…