linkos.wordpress.com
Xét đến cái lõi
Vì sao mình không phát triển được như người khác, có thể là do mình không chịu tìm hiểu đến cái lõi.Mình còn thua mấy thằng copy làm nhái, tụi nó chịu khó spy, chôm, chụp ảnh… những thành tựu…