linkos.wordpress.com
[Ubuntu] Khắc phục lỗi không thấy màn hình login
Khi nâng cấp kernel hoặc có thể là tò mò táy máy cài cái gì đó trong Ubuntu (mà đa phần dân Linux ai cũng tò mò táy máy), nhiều khi phá xong khởi động lại không thấy màn hình login đâu cả, đó là vì…