linkos.wordpress.com
Những điều ngay cả Harvard cũng không dạy bạn – ST
Bài này hay hay, copy về blog chơi đặng sau này còn đọc1. Trong vụ cướp nhà băng, một tên cướp hét lên: “Tất cả đứng im, nên nhớ tiền thuộc về Nhà nước, còn mạng sống thuộc về chúng mày!&#822…