linkos.wordpress.com
Trở lại chốn cũ
Sau những ngày lang thang là những ngày bình thường, đồng hồ lại gõ những nhịp nhàm chán, cà phê lại nhàn nhạt nâu đỏ, và bàn phím lại lách cách, chỉ khác trước là có thêm tiếng sột soạt của những …