linkos.wordpress.com
Năm ngoái thì sao?
Thiệt là buồn vì hôm nay chẳng có ai chúc mừng sinh nhật mình, mà cũng không sao, vì hôm nay cũng có phải sinh nhật mình đâu :)))) Người ta thích trả thù và người ta tiểu nhân các bạn ạ, và tôi thậ…